Journal


Kapalit ng mga luhang pumakawala

Ang mga berso na nagwawala

Nagwawala, nawawala

Kung nasaan siya? Hindi ko makita

 

Doon sa kalawakan, naglakbay

Ibinulsa ang mga tala sa bagaheng akay-akay

Bagaheng naglalaman ng pagkamuhi at pagkasira

Pagkawasak ng mga piraso ng pangarap na inilathala

 

Inilathala ang kuwento ng araw at ng buwan

Ng paghingi ng tawad ng mga alon ng dagat

Maging ang panunukso ng ulan sa ulap

At ang ganda ng mga pundidong tala

 

Hindi ko maipinta kung nasaan siya

Sa pagitan ng luha at tawa

Sa pagbukas ng kwadernong naghihikahos

Sa mga pagitan siya ng talata nanlilimos

Advertisements
Journal

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s